Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Unit 16 PEOPLE AND PLACES - Để học tốt Tiếng Anh 7 Bài 16: Con người và Nơi chốn

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Unit 16 PEOPLE AND PLACES - Để học tốt Tiếng Anh 7 Bài 16: Con người và Nơi chốn
Để học tốt Tiếng Anh 7 Bài 16: Con người và Nơi chốn sẽ giúp các em học sinh hiểu được nội dung về cách sử dụng "Prefer, like, favorite" để nói về những người nổi tiếng, những nền văn hóa - nghệ thuật của các quốc gia ở Châu Á và Châu Âu. Qua lời giải sách bài tập tiếng anh lớp 7 unit 16, các em sẽ có thêm vốn từ vựng liên quan đế chủ đề bài học đồng thời nắm chắc hơn về thì hiện tại đơn và thì quá khứ đơn.