Giải bài tập SGK Vật lý lớp 8 Bài 19: Các chất được cấu tạo như thế nào? - Đề học tốt môn Vật lý lớp 8

Giải bài tập SGK Vật lý lớp 8 Bài 19: Các chất được cấu tạo như thế nào? - Đề học tốt môn Vật lý lớp 8
Sau bài học Vật lý lớp 8 Bài 19: Các chất được cấu tạo như thế nào?, học sinh cần nêu được các chất đều được cấu tạo từ các phân tử, nguyên tử; nêu được giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách; giải thích được một số hiện tượng xảy ra do giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách; giải thích được hiện tượng khuếch tán.