Giải bài tập SGK Vật lý lớp 8 Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên? - Để học tốt môn Vật lý lớp 8

Giải bài tập SGK Vật lý lớp 8 Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên? - Để học tốt môn Vật lý lớp 8
Sau khi học xong Vật lý lớp 8 Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?, học sinh cần giải thích được chuyển động Bơ- rao, chỉ ra được sự tương tự giữa chuyển động của quả bóng bay khổng lồ do vô số HS sô đẩy từ nhiều phía và chuyển động Bơ-rao; nắm được rằng khi phân tử, nguyên tử cấu tạo nên vật càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng ca, giải thích được tại sao khi nhiệt độ càng cao thì hiện tượng khuếch tán xảy ra càng nhanh.