Giải bài tập SGK Vật lý lớp 8 Bài 22: Dẫn nhiệt - Để học tốt môn Vật lý lớp 8

Giải bài tập SGK Vật lý lớp 8 Bài 22: Dẫn nhiệt - Để học tốt môn Vật lý lớp 8
Qua bài Vật lý lớp 8 Bài 22: Dẫn nhiệt, các em cần biết được thế nào là sự dẫn nhiệt, tìm được ví dụ trong thực tế về dẫn nhiệt, so sánh tính dẫn nhiệt của chất, dùng hiểu biết về chuyển động của các phân tử, nguyên tử của vật chất để giải thích một số hiện tượng thực tế đơn giản.