Giải bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Greetings

Giải bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Greetings
Để học tốt Tiếng Anh lớp 6 Bài 1 Lời chào hỏi - Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 GREETINGS sẽ giúp học sinh biết cách nói xin chào và tự giới thiệu bản thân "Hi/ Hello, I'm.../ My name's...", làm quen với số đếm để có thể trả lời các câu hỏi về tuổi. Mời các bạn tham khảo