Giải bài tập trang 24 SGK Toán 4: Bảng đơn vị đo khối lượng - Giải bài tập Toán lớp 4

Giải bài tập trang 24 SGK Toán 4: Bảng đơn vị đo khối lượng - Giải bài tập Toán lớp 4
Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 24 SGK Toán 4: Bảng đơn vị đo khối lượng giúp các em học sinh nắm được tên gọi, kí hiệu, độ lớn của dag, hg; quan hệ của dag, hg và gam với nhau; tên gọi, kí hiệu, thứ tự, mối quan hệ của các đơn vị đo khối lượng trong Bảng đơn vị đo khối lượng. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải bài tập Toán 4 tương ứng với từng bài tập SGK.