Giải bài tập trang 48 SGK Toán 2: 11 trừ đi một số 11 - 5 - Giải bài tập toán lớp 2

Giải bài tập trang 48 SGK Toán 2: 11 trừ đi một số 11 - 5 - Giải bài tập toán lớp 2
Giải bài tập trang 48 SGK Toán 2: 11 trừ đi một số 11 - 5 giúp các em học sinh nắm được cách tự lập bảng trừ có nhớ dạng 11 - 5 và thuộc lòng bảng trừ. Đồng thời biết cách vận dụng bảng trừ để làm tính, cách đọc tên gọi thành phần và kết quả của phép trừ.