Giải bài tập trang 56 SGK Toán 2: Tìm số bị trừ - Giải bài tập Toán lớp 2

Giải bài tập trang 56 SGK Toán 2: Tìm số bị trừ - Giải bài tập Toán lớp 2
Giải bài tập trang 56 SGK Toán 2: Tìm số bị trừ với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em học sinh biết cách tìm số bị trừ khi biết hiệu và số trừ, củng cố lại cách thực hiện phép trừ số tự nhiên có nhớ và không nhớ.