Giải bài tập trang 58 SGK Toán 2: 33 - 5 - Giải bài tập Toán lớp 2

Giải bài tập trang 58 SGK Toán 2: 33 - 5 - Giải bài tập Toán lớp 2
Giải bài tập trang 58 SGK Toán 2: 33 - 5 giúp các em học sinh nắm chắc được cách thực phép trừ có nhớ, số bị trừ là số có hai chữ số. Đồng thời củng cố cách tìm số hạng của phép cộng, tìm số bị trừ trong phép trừ.