Giải bài tập trang 59 SGK Toán 2: 53 - 15 - Giải bài tập Toán lớp 2

Giải bài tập trang 59 SGK Toán 2: 53 - 15 - Giải bài tập Toán lớp 2
Giải bài tập trang 59 SGK Toán 2: 53 - 15 giúp các em học sinh nhanh chóng biết cách thực hiện phép trừ có nhớ dạng 53 -15, vận dụng phép trừ đã học làm tính và giải Toán. Đồng thời củng cố cách tìm số bị trừ, số hạng chưa biết và các bài tập liên quan.