Giải bài tập trang 61 SGK Toán 2: 14 trừ đi một số 14 - 8 - Giải bài tập Toán lớp 2

Giải bài tập trang 61 SGK Toán 2: 14 trừ đi một số 14 - 8 - Giải bài tập Toán lớp 2
Giải bài tập trang 61 SGK Toán 2: 14 trừ đi một số 14 - 8 giúp các em học sinh biết cách lập bảng trừ có nhớ dạng 14 - 8 và học thuộc lòng bảng trừ. Đồng thời biết vận dụng bảng trừ đã học để làm tính và giải các bài tập toán liên quan.