Giải bài tập trang 86, 87 SGK Toán 2: Ôn tập về đo lường - Giải bài tập Toán lớp 2

Giải bài tập trang 86, 87 SGK Toán 2: Ôn tập về đo lường - Giải bài tập Toán lớp 2
Giải bài tập trang 86, 87 SGK Toán 2: Ôn tập về đo lường với đáp án và hướng dẫ giải chi tiết giúp các em học sinh hiểu được cách xác định khối lượng (qua sử dụng cân), xem lịch để biết số ngày trong mỗi tháng và các ngày trong tuần lễ. Sau đây mời các em cùng tham khảo.