Giải bài tập Tự nhiên và Xã hội 3

Bài 1: Hoạt động thở và cơ quan hô hấp

Bài 2: Nên thở như thế nào?

Bài 3: Vệ sinh hô hấp

Bài 4: Phòng bệnh đường hô hấp

Bài 5: Bệnh lao phổi

Bài 6: Máu và cơ quan tuần hoàn

Bài 7: Hoạt động tuần hoàn

Bài 8: Vệ sinh cơ quan tuần hoàn

Bài 9: Phòng bệnh tim mạch

Bài 10: Hoạt động bài tiết nước tiểu

Bài 11: Vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu

Bài 12: Cơ quan thần kinh

Bài 13: Hoạt động của thần kinh

Bài 14: Hoạt động của thần kinh (Tiếp theo)

Bài 15: Vệ sinh thần kinh

Bài 16: Vệ sinh thần kinh (Tiếp theo)

Bài 17-18: Ôn tập: Con người và sức khỏe

Bài 19: Các thế hệ trong một gia đình

Bài 20: Họ nội, họ ngoại

Bài 21-22: Thực hành: Phân tích và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng

Bài 23: Phòng cháy khi ở nhà

Bài 24: Một số hoạt động ở trường

Bài 25: Một số hoạt động ở trường (Tiếp theo)

Bài 26: Không chơi các trò chơi nguy hiểm

Bài 27-28: Tỉnh (thành phố) nơi bạn đang sống

Bài 29: Các hoạt động thông tin liên lạc

Bài 30: Hoạt động nông nghiệp

Bài 31: Hoạt động công nghiệp, thương mại

Bài 32: Làng quê và đô thị

Bài 33: An toàn khi đi xe đạp

Bài 34-35: Ôn tập và kiểm tra học kì 1

Bài 36: Vệ sinh môi trường

Bài 37: Vệ sinh môi trường (Tiếp theo)

Bài 38: Vệ sinh môi trường (Tiếp theo)

Bài 39: Ôn tập: Xã hội

Bài 40: Thực vật

Bài 41: Thân cây

Bài 42: Thân cây (Tiếp theo)

Bài 43: Rễ cây

Bài 44: Rễ cây (Tiếp theo)

Bài 45: Lá cây

Bài 46: Khả năng kì diệu của lá cây

Bài 47: Hoa

Bài 48: Quả

Bài 49: Động vật

Bài 50: Côn trùng

Bài 51: Tôm, cua

Bài 52: Cá

Bài 53: Chim

Bài 54: Thú

Bài 55: Thú (Tiếp theo)

Bài 56-57: Thực hành: Đi thăm thiên nhiên

Bài 58: Mặt trời

Bài 59: Trái Đất. Quả địa cầu

Bài 60: Sự chuyển động của Trái Đất

Bài 61: Trái Đất là một hành tinh trong hệ Mặt Trời

Bài 62: Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất

Bài 63: Ngày và đêm trên Trái Đất

Bài 64: Năm, tháng và mùa

Bài 65: Các đới khí hậu

Bài 66: Bề mặt Trái Đất

Bài 67: Bề mặt lục địa

Bài 68: Bề mặt lục địa (Tiếp theo)

Bài 69-70: Ôn tập và kiểm tra học kì 2