Giải vở bài tập Toán 2 bài 46: 11 trừ đi một số 11 - 5 - Giải vở bài tập Toán 2 tập 1

Giải vở bài tập Toán 2 bài 46: 11 trừ đi một số 11 - 5 - Giải vở bài tập Toán 2 tập 1
Giải vở bài tập Toán 2 bài 46: 11 trừ đi một số 11 - 5 giúp các em học sinh nắm được cách tự lập bảng trừ có nhớ dạng 11 - 5 và thuộc lòng bảng trừ. Đồng thời biết cách vận dụng bảng trừ để làm tính, cách đọc tên gọi thành phần và kết quả của phép trừ.