Giải vở bài tập Toán 2 bài 52: 52 - 28 - Giải vở bài tập Toán 2 tập 1

Giải vở bài tập Toán 2 bài 52: 52 - 28 - Giải vở bài tập Toán 2 tập 1
Giải vở bài tập Toán 2 bài 52: 52 - 28 giúp các em học sinh biết cách thực hiện phép trừ mà số bị trừ là số có hai chữ số, chữ số hàng đơn vị là 2, số trừ là số có hai chữ số. Đồng thời, các em còn biết vận dụng phép trừ đã học để làm tính nhẩm, viết, giải bài toán.