Giải vở bài tập Toán 2 bài 57: 53 - 15 - Giải vở bài tập Toán 2 tập 1

Giải vở bài tập Toán 2 bài 57: 53 - 15 - Giải vở bài tập Toán 2 tập 1
Giải vở bài tập Toán 2 bài 57: 53 - 15 trang 61 giúp các em học sinh nắm chắc được cách thực phép trừ có nhớ, số bị trừ là số có hai chữ số. Đồng thời củng cố cách tìm số hạng của phép cộng, tìm số bị trừ trong phép trừ. Mời các em tham khảo.