Giải vở bài tập Toán 2 bài 59: 14 trừ đi một số 14 - 8 - Giải vở bài tập Toán 2 tập 1

Giải vở bài tập Toán 2 bài 59: 14 trừ đi một số 14 - 8 - Giải vở bài tập Toán 2 tập 1
Giải vở bài tập Toán 2 bài 59: 14 trừ đi một số 14 - 8 trang 63 giúp các em học sinh biết cách lập bảng trừ có nhớ dạng 14 - 8 và học thuộc lòng bảng trừ. Đồng thời biết vận dụng bảng trừ đã học để làm tính và giải các bài tập toán liên quan.