Giáo án Vật lý 9 bài 59: Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng - Giáo án điện tử Vật lý lớp 9

Giáo án Vật lý 9 bài 59: Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng - Giáo án điện tử Vật lý lớp 9
Giáo án Vật lý 9 bài 59: Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng với cách trình chuẩn xác, khoa học sẽ giúp các em học sinh hiểu được các khái niệm chuyển hoá cơ năng, nhiệt năng, quang năng, hoá năng và khả năng chuyển hoá qua lại giữa các dạng năng lượng.