Luyện từ và câu lớp 4: Câu kể Ai làm gì? - Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 1

Luyện từ và câu lớp 4: Câu kể Ai làm gì? - Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 1
Luyện từ và câu lớp 4: Câu kể Ai làm gì? là lời giải phần luyện từ và câu SGK Tiếng Việt 4 trang 167 có đáp án chi tiết cho từng bài tập SGK cho các em học sinh tham khảo nắm được cách xác định thế nào là câu kể, tìm câu kể, xác đinh chủ ngữ, vị ngữ trong câu kể. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.