Lý thuyết Toán lớp 2: Đề-xi-mét - Lý thuyết môn Toán 2

Lý thuyết Toán lớp 2: Đề-xi-mét - Lý thuyết môn Toán 2
Lý thuyết Toán lớp 2: Đề-xi-mét bao gồm chi tiết 3 dạng Toán lớp 2 cơ bản, sử dụng các ví dụ kèm theo hướng dẫn giải chi tiết, giúp các em học sinh lớp 2 hệ thống lại kiến thức, củng cố các kỹ năng giải Toán đạt kết quả cao nhất trong học tập.