Người ấy sống mãi trong lòng tôi về thầy - 3 Bài văn mẫu lớp 8 Người ấy sống mãi trong lòng tôi về thầy

Người ấy sống mãi trong lòng tôi về thầy - 3 Bài văn mẫu lớp 8 Người ấy sống mãi trong lòng tôi về thầy
Người ấy sống mãi trong lòng tôi về thầy. Đây là đề số 2 trong bài viết tập làm văn số 1 của chương trình ngữ văn lớp 8. Yêu cầu của đề là: Người ấy (bạn, thầy, người thân,...) sống mãi trong lòng tôi. Bài văn sau đây sẽ chọn "người ấy" là một người thầy. Mời các bạn học sinh cùng tham khảo tài liệu dưới đây để chuẩn bị tốt cho bài giảng sắp tới đây của mình