Phân phối chương trình học kì 2 lớp 4 môn Mĩ thuật VNEN Giảm tải - Kế hoạch dạy học lớp 4 học kì 2 môn Mĩ thuật

Phân phối chương trình học kì 2 lớp 4 môn Mĩ thuật VNEN Giảm tải - Kế hoạch dạy học lớp 4 học kì 2 môn Mĩ thuật
Phân phối chương trình học kì 2 lớp 4 môn Mĩ thuật VNEN theo chương trình Giảm tải chuẩn của Bộ GD&ĐT cho thầy cô tham khảo chuẩn bị bài giảng đúng chuẩn, kịp với tốc độ dạy và học bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện khi nghỉ dịch Covid 19.