Phân phối chương trình học kì 2 lớp 5 môn Âm nhạc Giảm tải - Kế hoạch dạy học lớp 5 học kì 2 môn Âm nhạc

Phân phối chương trình học kì 2 lớp 5 môn Âm nhạc Giảm tải - Kế hoạch dạy học lớp 5 học kì 2 môn Âm nhạc
Phân phối chương trình học kì 2 lớp 5 môn Âm nhạc Giảm tải chuẩn của Bộ GD&ĐT cho các thầy cô tham khảo chuẩn bị bài giảng, đảm bảo cân đối nội dung các kiến thức và thời gian thực hiện khi nghỉ dịch bệnh. Mời các thầy cô tham khảo chi tiết.