Phân phối chương trình môn Giáo dục thể chất lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Nội dung chương trình học lớp 1 năm 2020 - 2021

Phân phối chương trình môn Giáo dục thể chất lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Nội dung chương trình học lớp 1 năm 2020 - 2021
Phân phối chương trình môn Giáo dục thể chất sách Kết nối tri thức với cuộc sống là tài liệu được biên soạn theo quy định dành cho các thầy cô tham khảo, lên kế hoạch giảng dạy cụ thể, chuẩn bị hiệu quả cho các Bài giảng lớp 1 môn Giáo dục thể chất năm 2020 - 2021.