Phân phối chương trình môn Mĩ thuật lớp 1 sách Cánh Diều - Nội dung chương trình học Mĩ thuật lớp 1 năm 2020 - 2021

Phân phối chương trình môn Mĩ thuật lớp 1 sách Cánh Diều - Nội dung chương trình học Mĩ thuật lớp 1 năm 2020 - 2021
Phân phối chương trình Mĩ thuật lớp 1 bộ sách Cánh Diều là tài liệu tham khảo môn Mĩ thuật 1, để các thầy cô chủ động phân phối nội dung, thời lượng dạy học, đảm bảo học sinh đạt được các yêu cầu cơ bản về kiến thức, kĩ năng một cách chính xác nhất theo bộ sách Cánh Diều năm 2020 - 2021.