Phân tích bài thơ Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương - Những bài văn mẫu hay lớp 7

Phân tích bài thơ Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương - Những bài văn mẫu hay lớp 7
Với bài thơ Bánh trôi nước, tác giả đã mượn hình ảnh chiếc tránh trôi nước để thể hiện vẻ đẹp về hình thể và tâm hồn của người con gái thân phận nhỏ bé, bị chìm nổi, phụ thuộc mà vẫn giữ gìn trọn vẹn phẩm giá của mình. Phân tích bài thơ Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương để thấy rõ hơn điều này.