Phân tích hình tượng con Sông Đà trong tùy bút Người lái đò Sông Đà của Nguyễn Tuân - Luyện thi THPT Quốc gia môn Văn

Phân tích hình tượng con Sông Đà trong tùy bút Người lái đò Sông Đà của Nguyễn Tuân - Luyện thi THPT Quốc gia môn Văn
Người lái đò sông Đà là kết quả của chuyến đi thực tế tây Bắc vào năm 1958 của Nguyễn Tuân. Cùng tham khảo một số bài văn mẫu hay "Phân tích hình tượng con Sông Đà trong tùy bút Người lái đò Sông Đà của Nguyễn Tuân" để thấy được hình ảnh dòng sông vừa hung bạo, vừa trữ tình được nhà văn khắc họa thành công qua từng trang tùy bút.