Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 14 - Bài tập cuối tuần tiếng Anh 1 có đáp án

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 14 - Bài tập cuối tuần tiếng Anh 1 có đáp án
Tài liệu bài tập tiếng Anh cuối tuần 14 lớp 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập cuối tuần môn tiếng Anh 1 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh lớp 1 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 1 cơ bản khác nhau giúp các em học sinh củng cố kiến thức đã học về chữ cái F trong tiếng Anh 1 với các từ vựng: Fish; Farm; Fan; Father; ... trong tuần 14 hiệu quả.