Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 16 - Bài tập cuối tuần tiếng Anh 1 có đáp án

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 16 - Bài tập cuối tuần tiếng Anh 1 có đáp án
Tài liệu bài tập tiếng Anh cuối tuần 16 lớp 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập cuối tuần môn tiếng Anh 1 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh lớp 1 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 1 cơ bản khác nhau giúp các em học sinh lớp 1 học thuộc những Từ vựng tiếng Anh có chứa chữ cái G như: Goat (con dê); Guitar (đàn ghi-ta); Garden (khu vườn) và Girl (con gái).