Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 3 - Bài tập cuối tuần tiếng Anh 1 có đáp án

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 3 - Bài tập cuối tuần tiếng Anh 1 có đáp án
Nằm trong bộ bài tập cuối tuần lớp 1 môn Tiếng Anh, VnDoc.com xin gửi đến bạn đọc tài liệu bài tập Tiếng Anh cuối tuần 3 Unit 2: B b có đáp án dưới đây. Tài liệu Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập khác nhau giúp học sinh lớp 1 học từ vựng Tiếng Anh chứa chữ cái b như: Bag, book, bird, ball.