Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 16 - Bài tập cuối tuần tiếng Anh 2 có đáp án

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 16 - Bài tập cuối tuần tiếng Anh 2 có đáp án
Tài liệu luyện tập tiếng Anh cuối tuần 16 lớp 2 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập cuối tuần môn tiếng Anh 2 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh lớp 2 gồm nhiều dạng trắc nghiệm tiếng Anh 2 cơ bản khác nhau giúp các em học sinh nhắc lại kiến thức đã học về Từ vựng tiếng Anh chứa chữ cái S như: Sun (mặt trời), Sea (biển), Six (số 6), Seven (số 7).