Sơ đồ tư duy môn Giáo dục công dân ôn thi THPT Quốc gia năm 2020 cấp tốc - Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn GDCD

Sơ đồ tư duy môn Giáo dục công dân ôn thi THPT Quốc gia năm 2020 cấp tốc - Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn GDCD
Lý thuyết môn Giáo dục công dân lớp 12 được viết dưới dạng tóm tắt bằng sơ đồ tư duy. Điều đó giúp cho các bạn học sinh nhanh chóng nắm được lý thuyết trọng tâm, phục vụ tốt cho thi trắc nghiệm GDCD. Các bạn học sinh sẽ tiết kiệm được thời gian công sức cho việc học tập.