Tả cái trống trường em - Những bài văn mẫu hay tả đồ vật lớp 4

Tả cái trống trường em - Những bài văn mẫu hay tả đồ vật lớp 4
Văn mẫu lớp 4: Tả cái trống trường em là tài liệu tham khảo giúp các em học sinh có thêm nhiều vốn từ phong phú, rèn luyện kỹ năng viết để làm tốt bài văn miêu tả của mình. Sau đây mời các thầy cô, cùng các bậc phụ huynh, các em học sinh tham khảo các bài văn mẫu về tả cái trống trường.