Tập làm văn lớp 5 tuần 19: Luyện tập tả người (Dựng đoạn mở bài) - Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2

Tập làm văn lớp 5 tuần 19: Luyện tập tả người (Dựng đoạn mở bài) - Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 tập 2
Tập làm văn lớp 5 tuần 19: Luyện tập tả người là lời giải phần Tập làm văn SGK Tiếng Việt 5 tập 2 trang 12 cho các em học sinh tham khảo biết cách dựng đoạn mở bài bài băn tả người theo cách trực tiếp và gián tiếp. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.