Tinh giản chương trình học kì 2 lớp 1 môn Âm nhạc năm 2019 - 2020 - Giảm tải chương trình học lớp 1 môn Âm nhạc

Tinh giản chương trình học kì 2 lớp 1 môn Âm nhạc năm 2019 - 2020 - Giảm tải chương trình học lớp 1 môn Âm nhạc
Tinh giản chương trình học kì 2 lớp 1 môn Âm nhạc của Bộ GD&ĐT năm 2019 - 2020 là tài liệu giảm tải chuẩn cho thầy cô tham khảo, để các thầy cô chủ động phân phối nội dung, thời lượng dạy học, đảm bảo học sinh đạt được các yêu cầu cơ bản về kiến thức, kĩ năng một cách chính xác nhất.