Tóm tắt lý thuyết và bài tập Vật lý hạt nhân - Chuyên đề ôn thi THPT Quốc gia môn Vật lý

Tóm tắt lý thuyết và bài tập Vật lý hạt nhân - Chuyên đề ôn thi THPT Quốc gia môn Vật lý
Tóm tắt lý thuyết và bài tập Vật lý hạt nhân là tài liệu tổng hợp kiến thức về chuyên đề vật lý hạt nhân, giúp các bạn ôn tập và củng cố kiến thức về nguyên tử, phản ứng hạt nhân, phóng xạ, phản ứng phân hạch, phản ứng nhiệt hạch. Các bài tập có đáp án đi kèm, giúp các bạn luyện đề dễ dàng hơn. Mời các bạn cùng tham khảo.