Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 1 - Sinh học 11 bài 1: Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 1 - Sinh học 11 bài 1: Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ
Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 1 là tài liệu tham khảo hỗ trợ thầy cô trong quá trình củng cố kiến thức môn Sinh, sưu tầm câu hỏi cho đề kiểm tra 15 phút cũng như giúp học sinh được làm quen với nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Sinh khác nhau.