Tuyển tập 441 câu hỏi luyện thi đại học và học sinh giỏi cấp THPT môn Lịch sử phần Thế giới cận hiện đại - Tài liệu ôn thi đại học, cao đẳng, THPT Quốc gia môn Lịch sử

Tuyển tập 441 câu hỏi luyện thi đại học và học sinh giỏi cấp THPT môn Lịch sử phần Thế giới cận hiện đại - Tài liệu ôn thi đại học, cao đẳng, THPT Quốc gia môn Lịch sử
441 câu hỏi luyện thi đại học và học sinh giỏi cấp THPT môn Lịch sử phần Thế giới cận hiện đại được trình bày một cách hợp lý và dễ hiểu, giúp bạn ôn tập và nâng cao kiến thức môn Lịch sử lớp 12 hiệu quả, từ đó ôn thi học sinh giỏi và luyện thi đại học hiệu quả. Mời các bạn tham khảo.