Viết 1 đoạn văn khoảng 10 câu, trình bày suy nghĩ của em về thông điệp ''Hãy đứng yên khi tổ quốc cần" - 4 bài Văn mẫu lớp 8 đạt điểm 9, 10

Viết 1 đoạn văn khoảng 10 câu, trình bày suy nghĩ của em về thông điệp ''Hãy đứng yên khi tổ quốc cần
Viết 1 đoạn văn khoảng 10 câu, trình bày suy nghĩ của em về thông điệp ''Hãy đứng yên khi tổ quốc cần" Trong đoạn văn có sử dụng 1 câu phủ định, một câu phủ định để khẳng định được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Mời các bạn học sinh tham khảo, chuẩn bị tốt cho bài giảng sắp tới